QUINTET Caravandemontage & Recycling
gespecialiseerd in demontage op locatie
Onze diensten:Onze werkwijzeDe offerteContactgegevensFoto's
De offerte

Onze offerte bestaat altijd uit een drietal hoofdelementen, te weten het aantal te werken uren en de daarbij behorende arbeidskosten, de transportkosten en de kosten inzake het recyclen van de materialen.

Offerte op basis van fixed date / fixed price
De door ons uitgegeven offerte is altijd op basis van het zogenaamde fixed date / fixed price principe. Dit biedt u de garantie dat wij komen op de met u overeengekomen dag(en) en dat u uitsluitend het bedrag betaald zoals in de offerte vermeld.
 
Geen kosten inzake “meerwerk”of “onvoorzien”
Mocht onverhoopt blijken dat wij de in de offerte vermelde bedragen foutief hebben berekend, dan dragen wij dit risico en heeft dit voor u geen weerslag op de in de offerte vermelde bedragen. Kosten inzake “meerwerk”of “onvoorzien” zult u dan ook niet tegenkomen op de factuur.
 
 
Onze diensten:Onze werkwijzeDe offerteContactgegevensFoto's